Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co to znamená být samurajem

24. 2. 2007

Samurajové samurajSamurajové. Důležití lidé v historii dálného východu, které zná snad každý člověk. Ovšem, jen málo lidí ví, kdo to doopravdy samurajové byli.

Pod pojmem samuraj se skrývá mnoho. je škoda, že sotva lidé vidí někoho se „samurajským mečem“ (Katana - hlavní zbraň samurajů, čepel byla ručně broušená diamanty, což z Katany udělalo spolu s kovářským uměním starých japonců nejdokonalejší chladnou zbraň v historii lidstva), automaticky ho považují za samuraje, stejně tak, když vydí někoho s gotickým mečem, považují ho za rytíře.

Na začátek bych tedy zařadil stručný popis a historii samurajů.

Co to teda znamená „být Samuraj“?

samuraj

Asi nejdůležitějším poznávacím znamením samurajů bylo jejich společenské postavení. Samotné slovo „samurai“ znamená „sloužit“, takže samurajové byli služebníci svých pánů, konali pro ně služby, nejčastěji fungovali jako tělesná stráž.

Od prostého lidu se odlišovali především právem nosit meče - Katanu (meč, který by měl být dlouhý přesně 98cm) a Wakizashi, o něco kratší podobu katany.

Prostí rolníci neměli právo se ozbrojovat, jediná zbraň, kterou mohli vlastnit byla dýka - Tanto. Právo nosit meč zajišťovalo samurajům vysoké společenské postavení, avšak v mnoha ohledech neměli lehký život. Služba pánovi pro ně znamenala život, v případě nutnosti měli povinnost položit za pána život. Pokud tak neučinili a jejich pán zemřel, měli dvě možnosti, za prvé, zapomenout na svou minulost a žít dál (tito muži se stali takzvanými „roniny“ neboli bludnými muži, Ronin byl člověk na okraji společnosti, nikdo jej nesměl vzít do služeb, takže se většinou živili jako loupežníci), nebo za druhé, spáchat sebevražedný rituál s názvem Sepukku, který je v západních zemích znám spíše jako Harakiri.

Tento obřad měl pevně stanovená pravidla, byla vyžadována přítomnost svědků a pomocníka. Nejčastěji se prováděl krátkým mečem, později speciální dýkou, která měla proniknout do části těla tradičně považované za sídlo života - do spodní části břicha (hara).

Tento rituál také prováděli, pokud byli zajati v boji, samuraj totiž nesměl být nikdy zajmut. Pokud se tak stalo, byla to pro něho největší potupa a urážka cti jaká v té době existovala.

Sepukku

(Harakiri)

samuraj

První řez byl veden vodorovně z levé strany břicha na pravou stranu. Měl-li bojovník ještě dost síly, pokračoval dalším řezem vzhůru. Tento řez začínal buď ve středu vodorovného řezu, nebo mohl být jeho plynulým pokračováním.

Kolmý řez procházel hrudníkem a směřoval ke krku. Povaha tohoto způsobu smrti často znemožňovala dokončení sebevražedného aktu, a proto byl na pomoc přizván pomocník, často přítel nebo podřízený. Měl za úkol sebevraždu dokonat setnutím sebevrahovy hlavy.

S postupem času nabyla pomocníkova role většího významu. Když se poměry uklidnily a válčení přestalo být každodenní záležitostí, vlastní rozetnutí břicha se stalo spíše formální záležitostí před tím, než pomocník mečem rychle zkrátil sebevrahovo utrpení.

Zbraně samurajů

Katana, hlavní zbraň samurajů, čepel byla perfektně ručně broušená diamanty, což z Katany udělalo spolu s kovářským uměním nejdokonalejší chladnou zbraň v historii lidstva. Wakizashi byl krátký meč, který se nosil hned vedle katany, pro případ že by byl bojovník odzbrojen. Jediný rozdíl mezi wakizashi a katanou je v délce, vše ostatní zůstává stejné

Samurajův kodex - Bušido

samuraj
 • Neprotiv se mravům a tradicím.
 • Nevyhledávej pro sebe rozkoše.
 • Zůstaň nestranný uprostřed všeho dění.
 • Sebe samého ber s humorem, jiné však smrtelně vážně.
 • V životě po ničem nebaž.
 • Nikdy nelituj toho, co jsi učinil.
 • Nikomu nezáviď dobré, ani zlé.
 • Nechť je tvá cesta jakákoliv, nikdy si nestěžuj.
 • Nekritizuj a nepomlouvej sebe ani jiné.
 • Neměj srdce svázané závazky ani láskou.
 • Netouži po hmotných statcích.
 • Nenechej se zlákat pěkným příbytkem.
 • Nebaž po vybraných jídlech.
 • Neulpívej na starožitnostech, nechť mají jakoukoliv cenu.
 • Nevěšti si sám pro sebe.
 • Mimo zbraně nevyhledávej žádné nástroje.
 • Když žiješ pro bušidó, neboj se smrti.
 • Na stará kolena netouži po bohatství.
 • Cti Boha i Buddhu, ale nebuď na nich závislý.
 • Když odvrhneš své tělo, nezapomeň na svoji čest.
 • Nikdy nesejdi z cesty bojovníka.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Poděkování

(Sauvage, 3. 1. 2011 23:24)

Jsem moc rád, že se najde člověk, který dokáže uveřejnit svá fakta, chtěl bych Vám moc poděkovat, protože touto odezvou se dá vyvrátit i to co se člověk může dočíst jinde. Bohužel jsme pouze lidé a mýlit se je lidské. Nicméně děkuji za podtext.

Fakta vs filmové sci-fi

(Horimasa, 3. 1. 2011 22:17)

Vážený zveřejňovateli. Věnuji se japonské historii a zejména samurajům několik let. Pokud jde o tamní chladné zbraně (všeobecně-katany) jsem vášnivý sběratel a silně se těmto zbraním věnuji.
Rád bych upozornil na několik nepřesností.
KATANA-hlavní zbraň samurajů-v kostce-jejich znak-Byla ne do ale od délky 98cm katanou do max. 103cm
Navíc. Diamantem se nedá ocel brousit. Na tento účel sloužil tzv. vodní brus a speciální směs dobrušovací pasty,která zároveň i doleštila čepel.
Údržbu a dobrušování prováděl vždy mistr mečíř. Většinou přímý výobce katany (receptura tavení se přenášela staletí jako rodiné tajemství, stejně jako broušení). Samuraj ani nikdo jiný než mečíř se nesměl dotknou holou rukou čepele. To byl skutek trestaný smrtí a dotyčného a hanbou zbytku rodiny.
Většinou i mečíři používali techniku výroby kdy na čepel nemuseli sahat. Ostrost se většinou odzkušovala na živém bambusovém kmenu. Výroba meče trvala cirka 3 měsíce. Dodnes ještě jsou na světě asi 4 nebo 5 japonských mistrů kteří vyrábějí katany dle rodinného postupu. Odborníky odhadovaná cena této tradiční katany je něko kolem 500´000,- korun a více.
WAKIZASHI-menší forma "katany" používaná zejména samurojovím pobočníkem. Většinou nošena v páru. Max. délka do 97cm.
NODACHI-delší forma katany. Délka od 103cm používaná zejména pěchotou při bojích. Běžně se nosit nesměla-pouze v boji. Delší a užší čepel.....obdoba evropského dvojručního měče.
TANTO- útočná dýka. Bohužel opředena fámami......Tanto byla záložní zbraní samuraje určená k bodání....případné páchání harakiri samuraje.
Rolnící běžně neměli právo nosit jakoukoliv zbraň. To se trestalo smrtí.
A hlavní omyl.
SAMURAJ byl šlechta sám osobě. Defakto se jednalo o osobní stráž přímo císaře. Nebyli najímáni. Samuraj byla nejvyšší čest pro dannou rodinu. Většinou se tento tytul převáděl z otce na syna.
HARAKIRI- rituální sebevražda vyžadující svědka a případného pomocníka. Páchána právě dýkou tanto. Omyla je,že byla dýky vražena do břicha. Tanto bylo mířeno šikmo k popíku a šíkmo nahoru do vnitřku hrudního koše. Při vníknutí dýky došlo k proražení membrány a zázověň k destrukci orgánů břicha. Což přivodilo okamžitou smrt. Konáno vždy v pokleku se skloněnou hlavou. Možno i požádat pomocníka či jiného přítomného samuraje o setnutí hlavy při páchání harakiri.
TZV. křížový řez se nikdy nepoužíval. Samurojovo brnění totiž ani reálně tento způsob sebevraždy ani neumožňovalo.

:)))

(Yajirushi, 30. 7. 2010 20:32)

Supr moc se mi to líbííí..XD